Eesti XI Ökoloogiakonverents VI

09.04.2010 4373 vaatamist konverents Ökoloogia ja maateadus


Eesti XI Ökoloogiakonverents "Elurikkus ja ökosüsteemid" Sektsioon: Elurikkus maismaaökosüsteemides; sektsiooni juhatab Raivo Mänd Mart Meriste Ämblikufauna Matsalu ranna- ja luhaniitudel, üleujutuste ja koosluste hooldamise mõju Taimi Piin-Aaspõllu Maapinnasamblike mõju mulla mikroorganismidele Mari Ivask Poollooduslike niitude vihmaussikooslused Jens-Konrad Preem Lepikute muldade bakterikoosluste analüüs 16S rDNA pürosekveneerimisandmete alusel Anu Sang Elupaiga pindala poolsajandi eest mõjutab tänast päevaliblikate liigirikkust