SOTSIAALTEADUSTE S(T)AATUS EUROOPAS JA EESTIS

Klipi teostus: UTTV 17.09.2012 10436 vaatamist Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


EESTI SOTSIOLOOGIDE LIIT (ESL) KORRALDAS ARUTELU EESTI ARENGULE OLULISTE SOTSIAALTEADUSLIKE UURINGUTE OLEVIKU JA TULEVIKUVÕIMALUSTE ÜLE 17 SEPTEMBRIL TOIMUNUD MISSIOONIKONVERENTSIL "SOTSIAALTEADUSTE S(T)AATUS EUROOPAS JA EESTIS". KONVERENTSI FOOKUSES OLI ÜHEL POOLT, ÜHISKONNA OOTUSED SOTSIAALTEADUSTELE JA TEISALT, SOTSIAALTEADUSTE VÕIMALUSED NEID OOTUSI TÄITA. KONVERENTSIL PÜÜTI ÜHESKOOS LEIDA VASTUST KÜSIMUSTELE: - MILLINE ON SOTSIOLOOGIA JA TEISTE SOTSIAALTEADUSTE KOHT JA ARENGUVÕIMALUSED EUROOPA JA EESTI TEADUSRUUMIS? - MILLISED ON EESTI ÜHISKONNAS NEED VÕTMEPROBLEEMID, MILLE EDUKAKS LAHENDAMISEKS ON VAJALIKUD SOTSIALTEADULIKUD UURINGUD? KUIDAS JA KES PEAKS NEID UURINGUID RAHASTAMA JA JA NENDE UURINGUTE TULEMUSLIKKUSE JA KVALITEEDI ÜLE OTSUSTAMA? - KUIDAS MÕJUTAVAD KÄIMASOLEV KÕRGHARIDUSREFORM JA TEADUSRAHASTAMISE REFORM EESTI SOTSIAALTEADUSTE ARENGUT JA SOTSIAALTEADLASTE AKADEEMILISE ETTEVALMISTUSE NING TÖÖTAMISE VÕIMALUSI?


Lisainfo veebis: http://www.sotsioloogia.ee/