2.OSA Eesti-Saksa ühissümpoosion "Lissaboni leping ja liikmesriigi põhiseadus: kas ülimuslikkuse küsimus on lahenduse leidnud?"

10.05.2010 4164 vaatamist varia Varia


10. mail kell 10-16 toimub Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis Eesti-Saksa ühissümpoosion "Lissaboni leping ja liikmesriigi põhiseadus: kas ülimuslikkuse küsimus on lahenduse leidnud?" Sümpoosionil uuritakse, kuidas Euroopa Liidu liikmesriikide põhiseaduskohtutes on vastu võetud Euroopa Kohtu doktriini Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkusest kogu rahvusliku õiguse, sealhulgas põhiseaduse suhtes. Samuti uuritakse ümarlaual, kust tulevad erinevused rahvuslike õiguskordade suhtumistes Lissaboni leppesse. ,,Konkreetseks ajendiks seda teemat käsitleda on Saksamaa põhiseaduskohtu 2009. aasta 30. juuni otsus Lissaboni lepingu Saksamaa põhiseadusele vastavuse küsimuses, mis ühelt poolt küll lubas Saksamaal Lissaboni lepingu ratifitseerida, kuid teisalt väljendas Euroopa õiguse suhtes mitmeid reservatsioone," ütles üks ümarlaua läbiviijatest, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. ,,Samas Eesti Vabariigi Riigikohus on suhtunud Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse doktriini toetavalt ja tundub, et reservatsioonideta." Sümpoosioni peaesinejateks on Berliini Humboldti ülikooli emeriitprofessor Christian Tomuschat, kes esindas Saksamaa valitsust kohtuvaidluses Lissaboni lepingu vastavuse üle Saksamaa põhiseadusele, ning Eesti Vabariigi Riigikohtu kohtunik ja TÜ Euroopa õiguse dotsent Julia Laffranque. Ümarlaual osalevad teiste seas ka endine õiguskantsler Allar Jõks, TTÜ professor Katrin Nyman-Metcalf ja poliitik Urmas Reinsalu.