Prof Geert Hofstede "BUSINESS GOALS FOR A SUSTAINABLE WORLD ECONOMY: BEYOND GROWTH, QUARTERLY RESULTS AND GREED."

Klipi teostus: UTTV 30.11.2012 7145 vaatamist Majandusteadus PsühholoogiaMaastrichti Ülikooli organisatsioonilise antropoloogia ja rahvusvahelise juhtimise emeriitprofessor Geert Hofstede on maailma enim tsiteeritud elav sotsiaalteadlane. Arvestades professor Geert Hofstede silmapaistvaid teadussaavutusi, tema olulist panust Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvus- ja organisatsioonikultuuri teadustöö rahvusvaheliste sidemete arendamisse ning uue põlvkonna teadlaste ettevalmistamisse, nimetab Tartu Ülikool professor Geert Hofstede Tartu Ülikooli audoktoriks. Promoveerimine toimub rahvusülikooli 93. aastapäevale pühendatud aktusel 1. detsembril.