Eesti vabariigi 95. aastapäeva kontsertaktus Tartu Ülikoolis

Klipi teostus: UTTV 22.02.2013 8819 vaatamist Pidulikud sündmused


Aastapäevale pühendatud kontsertaktuse avab kõnega TÜ rektor professor Volli Kalm. Ettekande teemal "Eesti - Euroopa õigusriik?!" peab Tartu ülikooli Euroopa õiguse professor Julia Laffranque. Tervitustega esinevad aktusel Tartu linnapea Urmas Kruuse ning ülikooli majandusteaduskonna majandusteaduse magistriõppe teise aasta üliõpilane Liina Mahlakõiv.
Aktusel antakse üle 12 000 euro suurune Ernst Jaaksoni stipendium, mille pälvib tänavu TÜ majandusteaduskonna innovatsiooniökonoomika vanemteadur Priit Vahter. Stipendiaat on Suurbritannia Astoni ülikooli külalisuurija. Stipendium võimaldab noorel teadlasel jätkata aasta jooksul teaduskoostööd Suurbritannia teadlastega ettevõtte innovatsiooni ja tootlikkuse tegurite uurimisel. "Stipendiaadi valikul sai määravaks Vahteri väga konkreetne eesmärgipüstitus ja senine akadeemiline edukus, samuti tema töö ja sidemete tähtsus majandusteaduskonna ja ülikooli jaoks laiemalt," sõnab TÜ sihtasutuse juhataja Ruth Kotsar. Majandusteaduskonna professor akadeemik Urmas Varblane peab väga oluliseks Priit Vahteri rolli kraadiõppe arendamisel, rakendades Suurbritannias kasutatavat väga järjekindlat ja nõudlikku doktorantide juhendamise mudelit.
Ernst Jaaksoni mälestusfond loodi TÜ sihtasutuse juurde kaksteist aastat tagasi, kui Tartu ülikooli jõudis legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni 8,6 miljoni krooni suurune pärand. See on senini suurim eraisiku poolt hariduse toetamiseks tehtud annetus Eestis, samuti on suurim ka stipendium, mis mälestusfondist välja makstakse. Stipendiumi eesmärk on toetada välismaal kraadiõpet või teadusuuringuid jätkavaid Eesti doktorante, teadureid ja noori õppejõude.
Vabariigi aastapäeva puhul antakse kontsertaktusel 38-le ülikooli töötajale üle Tartu ülikooli aumärk. Teiste seas saavad aumärgi filosoofiateaduskonna keskaja professor Anti Selart, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi arvutilingvistika teadur Tiit Hennoste ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna kõrge energia füüsika professor, akadeemik Martti Raidal.
Aktuse kontsertosas astuvad üles Tartu akadeemiline meeskoor (aasta koor 2012) Alo Ritsingu dirigeerimisel ning puhkpillikvintett ESTICA.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-tahistab-eesti-vabariigi-aastapaeva-kontsertaktusega