Eesti geoloogiline ehitus ja arengulugu –  Kambriumi ja Ordoviitsiumi kivimid Narva Joaorus

Klipi teostus: Mare Isakar 26.04.2012 13766 vaatamist Ökoloogia ja maateadus


TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel käivitunud projekt TÜ Geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus jätkus 2012. aastal Eesti geoloogia teemaliste koolitustega.

Eesti geoloogilist ehitust ja arengulugu käsitleva koolituse käigus tutvusime Kambriumi a Ordoviitsiumi ajastu kivimitega Narva Joaoru paljandis. Paljand asub kiirevoolulise Narva jõe ääres, teisel pool jõge on juba Venemaa ja hüdroeketrijaam. Panga allosas paljandub Alam-Kambriumi liivakivi hästi jälgitavate elu jälgedega (U-kujulised käigud). Alam-Ordoviitsiumi pudedad settekivimid on maetud rusukalde alla, paljandi ülaosas on aga hästi jälgitavad Kesk-Ordoviitsiumi hallid ja kirjuvärvilised lubjakivid.
Fotogalerii


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/BGGM/eestigeol/index.html