Emakeelepäeva ettekanne teemal "Võimu keel"

Klipi teostus: UTTV 14.03.2013 17475 vaatamist Keeleteadus


Emakeelepäeval, 14. märtsil kell 10 arutleb ülikooli kunstimuuseumis eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõud Reet Kasik teemal "Võimu keel". Käsitletakse tekste, mille kaudu ametkonnad ja tavainimesed omavahel suhtlevad, nende mitmekihilisust, märgilisust ja tähenduslikkust. "Tänapäeva ühiskonnas ei õnnestu kellelgi vältida tekste ja suhet nendega. Tekstid mitte ainult ei ümbritse meid, vaid on muutunud meie elu osaks. Nendega tekib suhe, need tuleb vastu võtta, kujundada nende kohta oma arvamus. Infoühiskonnas on endisest tähtsam suuta eristada olulist informatsiooni vähem olulisest ning õppida avama tekstide mitmetahulisi ja mitmemõõtmelisi tähendusi. Keelekasutaja peab tänapäeva oludes suutma toota ja mõista keelt paljudes eri situatsioonides, ta peab oskama hinnata keele tähtsust ja rolli oma tegevuses." (Reet Kasik)
Fotogalerii


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/emakeelepaeva-ettekanne-raagib-ametkonna-tavakodaniku-tekstisuhtlusest