Tom Russelli loeng "Praktika kui hea õpetamise võimalus"

Klipi teostus: Tallinna Ülikool 03.04.2013 5223 vaatamist Haridusteadus


Loeng toimus Tallinna Ülikoolis ja salvestati videokonverentsi vahendusel Tartu Ülikoolis. Professor Russell: "Õpetajahariduse praktika tegevused peavad lähtuma kõigest, mida mõistame hea õpetamise all. Oluline on luua positiivne isiklik kontakt. Me peame kuulama ja jälgima, kuidas algaja õpetaja käitub keerulistes ja ootamatutes olukordades. Peame õpilasi õpetama, kuidas efektiivsemalt õppida oma kogemustest. Samuti peame rakendama metakognitsiooni, jälgides tähelepanelikult, kuidas noor õpetaja vaatleb ja võtab vastutuse isiklikest kogemustest õppida. Viimaseks: et praktika jaoks ette nähtud limiteeritud aega kõige efektiivsemalt kasutada, peame õpetama oma õpilasi, kuidas veel paremini õppida oma kogemustest."
Professor Tom Russel on Queen`s University haridusteaduskonnas õpetanud 1977. aastast. Ta loeb kursuseid tegevusuuringust ja õpetamismetooditest ning juhendab tudengite praktikat. Tema uurimisfookuses on õpetama õppimine ja see, kuidas õpetajad lähtuvalt kogemustest õpitust parandavad oma õpetamist. Ta on eriti huvitatud, kuidas algajad õpetajad õpivad oma praktika ja esimese õpetamise aasta kogemusest.


Lisainfo veebis: http://archimedes.ee/blog/uudised/professor-tom-russell-raagib-praktikast-kui-hea-opetamise-voimalusest/