ENERGY EFFICIENT BUILDINGS & COMMUNITIES WORKSHOP

Klipi teostus: UTTV 20.05.2013 7055 vaatamist Tehnoloogia


„Konverentsil kohtuvad linnade esindajad, kes on juba aastaid edendanud ja populariseerinud oma kogukonnas energiatõhusat ehitust ja teiselt poolt need, kes alles astuvad selleks esimesi samme. See on koht kogemuste jagamiseks, õppimiseks ja koostööks,“ sõnab konverentsi korraldaja Hanna Soe, lisades, et konverentsil omandatud teadmised ja kogemused aitavad kindlasti edendada ka Tartu linnas energiatõhusate ehitiste rajamist, vaadates laiemalt kogu linnaplaneerimise protsessi.

Lisaks Tartu ülikooli ja paljude teiste välismaa ülikoolide teadlastele osalevad konverentsil Tartu abilinnapea Raimond Tamm, Dentoni (Texas, USA) linnapea Mark Burroughs ja Ponta Grossa (Brasiilia) linnapea Marcelo Rangel. Oma kogemusi tuleb jagama ka 15-aastase kogemusega Hannoveri linnaplaneerija Gerhard Kier. „Hannover Saksamaal on üks Euroopa esinäidiseid nn energiatõhusast kogukonnast, kus terve Kronsbergi linnaosa on planeeritud tuginedes passiivehituse alustaladele, alustades ökomajade ja ehitistega ning lõpetades ühistranspordiga,“ tutvustab Soe üht töötoa põhiesinejat.

Lisaks linnade ja ülikoolide omavahelise koostöö edendamisele soovitakse energiatõhusa ehituse mudelisse kaasata üha enam ka ettevõtjaid. „Energiatõhusa kogukonna vaatepunktist on kogu protsessis kolm osapoolt: ideid omavad teadlased ja akadeemikud, energiatõhusast linnaplaneeringust huvitatud linnaesindajad ning ehitisi arendavad ettevõtted,“ sõnab Soe, lisades, et konverents aitab kaasa taolise koostöö rahvusvahelistumisele.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/energiatohus-ehitus-linnaplaneerimine-toovad-kokku-teadlased-linnaisad