Rahvusvaheliste Suhete Ringi arutelufoorum: "Euroopa majanduskriis - tagamaad, praegune olukord ja tuleviku väljavaated"

13.05.2013 6726 vaatamist Majandusteadus Riigiteadus


Arutellu astusid TÜ majandusteaduskonna doktorant Allan Teder, Eesti Välispoliitika Instituudi analüütik ja Postimehe kolumnist Ahto Lobjakas, majandusteadlane ja LHV panga majandusanalüütik Heido Vitsur ning Euroopa Liidu asjatundja Viljar Veebel. Arutelu modereeris politoloog Karmo Tüür Käsitlusele tulid majanduskriisi tagamaad ehk kust sai kriis alguse ja kus tehti need fundamentaalsed vead, mis kriisi kaasa tõid. Samuti arutleti selle üle, kas Euroopa Liidul oleks olnud võimalus kuidagi kriisi eskaleerumist Euroopas leevendada. Teiseks arutleti arutelufoorumi toimumise ajal olnud aktuaalseid probleeme Euroopa majanduses ning eksperdid jagasid arvamusi kasinus vs kulutamine debati kohta. Kolmandas blokis arutelti meetmeid, mida antud hetkel oleks pidandu kasutusele võtma, et kriisi lahendada. Aruteludoorumil oli ka hulgaliselt arutelu Euroopa Liidu olemuse (olemuslike vigade) ja tuleviku üle. Foorumi lõpus esitasid kuulama tulnud tudengid ka mitmeid huvitavaid majandusküsimusi ekspertidelt. Üritus toimus 13. detsembril Sotsiaal- ja Haridusteaduskonnas Külastage ka meie kodulehte: http://www.ut.ee/RSR/ Esinejatest lähemalt: Allan Teder õpib käesoleval hetkel Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas doktoriõppes rahandust. Uurimisteemaks on tal rahvusvahelised finantsturud, rahvusvaheline poliitika ja finantskäitumine. Allan loeb ka loenguid käimasoleva majanduskriisi ning rahanduse teemadel. Igapäevaselt töötab Allan finantsturgudel. Ahto Lobjakas on bakalaureuse ja magistrikraadi omandanud Lundi Ülikoolis Rootsis. Doktorantuur Oxfordi ülikoolis poliitilise filosoofia alal on hetkel veel lõpetamata. Ahto Lobjakas on olnud pikaaegne Raadio Vaba Euroopa Brüsseli korrespondent, hetkel töötab ta kolumnistina ajakirjas Postimees ja analüütikuna Eesti Välispoliitika Instituudis. 2008. aastal pälvis ta Avatud Eesti Fondi Koosmeele preemia, mis väärtustab kultuuridevahelise dialoogi arendamist Eestis ning Eesti lõimimist teiste riikidega Euroopa Liidus ja kogu maailmas. Ahto Lobjakas on mitmel korral saanud ka RSR parima välispoliitikast kirjutaja auhinna. Heido Vitsur on majandusteadlane ja endine poliitik. Ta oli VII Riigikogu liige ja majandusminister Tiit Vähi esimeses valitsuses 1992. aastal. 2007 kuni 2012 aastani oli ta Arengufondi majandusekspert. Praegu töötab Heido LHV pangas majandusanalüütikuna. Ta on kirjutanud mitmeid arvamusartikleid majanduspoliitilistel teemadel. Viljar Veebel on omandanud doktorikraadi Tartu Ülikoolis. Tema uurimisteemade hulka kuuluvad muu hulgas Euroopa Liidu poliitikad. Viljar Veebel on osalenud ka aktiivselt meediadebatis Euroopa Liidu tuleviku ja Eurotsooni reformi teemadel. Senise karjääri jooksul on Viljar Veebel töötanud lektori ja teadurina Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Estonian Business Schoolis ja Eesti Diplomaatide Koolis. Akadeemilise töö kõrval on ta töötanud ka nõunikuna Eesti Vabariigi delegatsiooni juures Euroopa Tulevikukonvendis ning teinud konsultandina koostööd DCAF Geneva ja SIPU Internationaliga. Täna on Veebeli konsultatsioonide, koolituste ja uuringute alane tegevus koondatud uurimiskeskusesse MKEurostudies.