Human Rights and Foreign Policy Symposium Reflecting on Estonia's First Year in the UN Human Rights Council

Klipi teostus: UTTV 29.08.2013 4729 vaatamist


Konverentsi avab välisminister Urmas Paet. Konverentsil on kolm alateemat. Esimeses osas, mille peaesinejaks on Eesti Vabariigi suursaadik rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis, Jüri Seilenthal, keskendutakse Eesti senisele kogemusele ja eesmärkidele ÜRO Inimõiguste Nõukogus. Teises osas võetakse appi Austria ja Norra kogemused inimõiguste põimimisel välispoliitikasse, milleks on kohal nii vastavate maade diplomaadid kui õigusteadlased. Kolmandas osas vaadeldakse inimõiguste rolli Euroopa Liidu liikmesriikide ja Vene Föderatsiooni vahelistes suhetes ja analüüsitakse, mil määral inimõiguste olukord kaasaja Venemaal takistab vastastike suhete arengut.