Eesti kirikulugu - eestlaste kristianiseerimine - Anti Selart

Klipi teostus: UTTV 06.09.2013 17939 vaatamist Usuteadus


Dygo, Marian, ‘Mission und Kreuzzug in den Anfängen der Christianisierung Livlands', in Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje. Mokslinių straipsnių rinkinys, ed. Rita Regina Trimonienė and Robertas Jurgaitis (Šiauliai, 2007), pp. 66-84. Jensen, Carsten Selch, ‘The Nature of the Early Missionary Activities and Crusades in Livonia, 1185-1201', in Medieval Spirituality in Scandinavia and Europe. A Collection of Essays in Honour of Tore Nyberg, ed. Lars Bisgaard (Odense, 2001), pp. 121-37. Jonuks, Tõnno,'Rahvuslus ja muinasusund: religioon eestlase loojana', Ajalooline Ajakiri 3/4 (2012), 269-285. Kala, Tiina, 'Ristimine paganate ja kristlaste pilgu läbi', Tuna. Ajalookultuuri ajakiri 3 (2006), 8-26. Kaljundi, Linda, ‘The Chronicler and the Modern World: Henry of Livonia and the Baltic Crusades in the Enlightenment and National Traditions', in: Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier. A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia, (Farnham, 2011), pp. 409-56. Kaljundi, Linda, 'Noor kirik Issanda uuel viinamäel: Kasvu ja viljakuse motiivid Henriku Liivimaa kroonikas', Keel ja Kirjandus, 3 (2004), 161-183. Kersti Markus, Kersti, 'Vanimad kristlikud hauatähised Eestis', in Eesti 1200, koost. Marika Mägi, Tallinn, 2003, lk. 107-124. Kļaviņš, Kaspars, ‘Die Idee des Mittelalters als Beispiel des wechselnden Wertesystems in Lettland während des 20. Jahrhunderts', Baltica: Die Vierteljahresschrift für Baltische Kultur 1 (2001), 17-26. Kļaviņš, Kaspars, ‘Die Interpretationen des Mittelalters in Lettland während des nationalen Erwachens der Letten', Baltica: Die Vierteljahresschrift für Baltische Kultur 3 (2000), 10-21. Kļaviņš, Kaspars, ‘The Baltic Enlightment and perceptions of Medieval Latvian History', Journal of Baltic Studies 29 (1999), 213-24. Kukk, Kristi, ‚Mütologiseeritud ajaloo rollist eesti rahvuse arengus‘, Vikerkaar 10-11 (2003), 98-107. Leimus, Ivar, 'Iura christianorum - Läti Henriku sõnakõlks või nõks paganate alistamiseks?', Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 1 (2011), 9-19. Lukas, Liina, ‘The Baltic-German Settlement Myths and their Literary Developments', in We have something common: The Baltic memory, ed. Anneli Mihkelev (Tallinn, 2007), pp. 75-85. Plath, Ulrike, ‘"Euroopa viimased metslased": eestlased saksa koloniaaldiskursis 1770-1870', in Rahvuskultuur ja tema teised, ed. Rein Undusk (Tallinn, 2008), pp. 37-66. Ross, Kristiina; Sven-Erik Soosaar, 'Eesti vaimuliku kultuuri sõnavara kujunemisest: veel kord ristimisest', Keel ja Kirjandus 10 (2007), 769-782. Selart, Anti, 'Muistne vabadusvõitlus', Vikerkaar, 10-11 (2003), 108-120. Zühlke, Raoul,'Bischof Meinhard von Üxküll: ein friedlicher Missionar? Ansätze zu einer Neubewertung. Ein quellenkundlicher Werkstattbericht', Hansische Geschichtsblätter 127 (2009), 101-21. Tarvel, Enn, 'Henrik ja tema aeg', in Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Artiklite kogumik III (Tallinn, 1987), lk. 7-32. Undusk, Jaan, ‘Kolm võimalust kirjutada eestlaste ajalugu. Merkel - Jakobson - Hurt', Keel ja Kirjandus 11-12 (1997), 721-34, 797-811. Valk, Heiki, 'Uus ja vana usk. Maailmavaate kajastused Eesti kesk- ja varauusaja arheoloogias', Horisont 2 (2006), 10-14. Viires, Ants, ‘Eestlaste ajalooteadvus 18.-19. sajandil', Tuna. Ajalookultuuri ajakiri 3 (2001), 20-36.