Sõna ja muusika: seminarid Arvo Pärdi loomingust 1.
"Pärt ja modernism..."

Klipi teostus: UTTV 25.09.2013 21190 vaatamist Kultuuriteadus ja kunstid Vabade kunstide professuur


Tartu ülikooli vabade kunstide professori ametisse nimetatud maailmakuulsa helilooja Arvo Pärdi seminarisarja "Sõna ja muusika: seminarid Arvo Pärdi loomingust" avaseminari.
Seminaride sarja "Sõna ja muusika" peamine läbiviija on Eesti muusika- ja teatriakadeemia professor Toomas Siitan. Avaseminari teema on "Pärt ja modernism: Arvo Pärdi kompositsioonilaadi kujunemisest 1960. aastatel ja tema vastuolulisest suhtest modernistliku esteetikaga".
Pärt sündis 1935. aastal Paides. Ta õppis kompositsiooni Heino Elleri juures Tallinna konservatooriumis (1957-1963). Oma esimesed heliteosed komponeeris Pärt õpingute ajal, seejärel jätkas ta muusika kirjutamist helirežissööri töö kõrvalt Eesti Raadios (1958-1967). Alates 1967. aastast on Pärt vabakutseline helilooja.
Arvo Pärt on nimetatud kümne ülikooli audoktoriks, talle on määratud hulk autasusid, aunimetusi ja preemiaid, nende seas väga kõrgelt hinnatud Lėonie Sonningi muusikapreemia (2008), Istanbuli rahvusvahelise muusikafestivali elutööpreemia (2010), Baltimaade kuvandi rikastamise auhind (2010) ja Konrad Adenaueri fondi tunnustus (2011). 2011. aastal nimetati Pärt Paavst Benedictus XVI kultuurinõukogu liikmeks ning valiti Eesti teaduste akadeemia akadeemikuks.
Pärt on valitud 2013/2014. õppeaastal vabade kunstide professori ametisse. Vabade kunstide kutsutud professori ametikoht on TÜ filosoofiateaduskonnas loodud ülikooli liikmeskonna vaimsuse ja loovuse mitmekülgseks arendamiseks. Vabade kunstide professori nimetab rektor ametisse üheks akadeemiliseks aastaks. Alates 1993. aastast on TÜ vabade kunstide professori ametit pidanud teiste hulgas Hando Runnel, Jüri Arrak, Jaan Kross, Elmo Nüganen, Vello Salo, Sirje Helme, heliloojatest Veljo Tormis ja Helena Tulve.
Sissejuhatava sõnavõtuga esineb dekaan prof Margit Sutrop
Kõlab ka Arvo Pärdi tervitus "Skype" vahendusel

Vabade kunstide kutsutud professorid
Fotogalerii


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/vabadkunstid