Kentucky ülikooli professori Matthew Zook avalik loeng
"Ruum, sotsiaalmeedia ja ühiskond: Pronkssõduri virtuaalse maastiku kaardistamine"

Klipi teostus: UTTV 15.10.2013 4546 vaatamist Ökoloogia ja maateadusProfessor Matthew Zook uurib infoühiskonna ruumilist korraldust ning tehnoloogilisi muutusi ühiskonnas. Tartu ülikooli geograafia osakonnas toimuval seminaril arutleb ta IKT-põhise informatsiooni geograafia üle. Kuidas luuakse kaasaegses infoühiskonnas informatsiooni? Kuidas seda kasutatakse? Kuidas seda tõlgendatakse ja sellega manipuleeritakse? Nendele küsimustele vastamiseks kasutab ta erinevaid IKT-põhiseid andmeallikaid, näiteks Google Maps kasutajaprofiile ning sotsiaalmeedia andmestikke.

Professor on ühes oma uurimuses kasutanud ka Eesti pronkssõduri näidet info geograafilisuse tuvastamiseks. Seminaris analüüsib ta erinevaid juhtumeid ja toob näiteid ka Eestist.

Matthew Zook on publitseerinud rohkem kui 50 teadustööd ning raamatu „The Geography of the Internet Industry: Venture capital, dot-coms, and local knowledge” (Wiley-Blackwell, 2005).  Lisaks on ta uue Sage ajakirja Big Data and Society toimetuse asutajaliige.

Public lecture on Space, Social Media & Society: Mapping the Cyberscapes of the Bronze Soldier
Professor Zook researches technological change and the evolving spatial structures and practices of society and the economy. His work focuses on geocoded user-generated data (both volunteered and unknowingly contributed) including Google Maps annotations and spatialized social media data drawn from Wikipedia and Twitter and seeks to understand how and why geo-coded content is produced and consumsed. He has published more that 50 research papers and a book, “The Geography of the Internet Industry: Venture capital, dot-coms, and local knowledge”. (Wiley-Blackwell, 2005) and is on the founding editorial board of the new Sage journal Big Data and Society.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/kentucky-ulikooli-professori-avalik-loeng-kaardistab-pronkssoduri-virtuaalse-maastiku