PANEELDISKUSSIOONIGA SEMINAR
"Teadusinfo ja -andmed - avatud mõtteviis, uued võimalused"

Klipi teostus: TÜ raamatukogu 25.10.2013 7151 vaatamist


* Millised on Eesti riikliku teaduse rahastaja ja Euroopa Komisjoni seisukohad? * Kuidas on loodud avatud juurdepääsu regulatsioone erinevates ülikoolides ning mida on need endaga kaasa toonud? * Miks ja kuidas tehakse teadusandmed (open data) avatuks? * Millised on Eesti riikliku teaduse rahastaja seisukohad? * Kuidas toimivad tänased avatud teadusandmete andmebaasid? Need küsimused ja paljud teised leiavad käsitlemist ettekannetes ja paneeldiskussioonis, kus osalevad TÜ teadlased ja teaduspoliitika valdkonna esindajad. Väliskülalisteks on Iryna Kuchma (EIFL OA programmjuht), Ricardo Saraiva (Minho Ülikooli raamatukogu repositooriumi juhataja) ja Pekka Olsbo (Jyväskylä Ülikooli raamatukogu kirjastamise koordinaator).


Lisainfo veebis: http://www.utlib.ee/index.php?e_id=367&e=1