Eesti asjaõigusseaduse kakskümmend aastat - kogemused ja perspektiivid
TERVITUSED JA I PLENAARISTUNG 1

Klipi teostus: UTTV (video), ELV Tehnikateenused OÜ (heli) 28.11.2013 10074 vaatamist Õigusteadus


Juhataja Paul Varul

"1.detsembril 1993 jõustus asjaõigusseadus, esimene viiest Eesti uue tsiviilseadustiku osast. Eraõiguse arengu jaoks oli asjaõigusseadusel oluline tähendus. Olles suurel määral koostatud 1940. aasta tsiviilseadustiku asjaõigusseaduse alusel, tähendas selline 1992. aastal tehtud valik ühtlasi, et uus tsiviilõigus saab olema kujundatud germaani õigusperekonna eeskujul, kodifitseeritud tsiviilõigusena pandektilisest süsteemist lähtudes. Asjaõigusseaduse järel koostati ja kehtestati tsiviilseadustiku üldosa seadus (1994), perekonnaseadus (1995), pärimisseadus (1997) ning 1. juulist 2002 kehtima hakanud võlaõigusseadus. Hiljem on uuendatud nii tsiviilseadustiku üldosa seadust (2002), pärimisseadust (2009) kui ka perekonnaseadust (2010). Asjaõigusseaduses on tehtud küll päris palju parandusi (eelkõige 2003), kuid seadus tervikuna on ajaproovile hästi vastu pidanud."


Lisainfo veebis: http://www.oi.ut.ee/et/teadus/konverentsid-1