Rahvusvaheliste Suhete Ringi arutelufoorum: "Kübersõda"

Klipi teostus: Mart Veliste 02.12.2013 6292 vaatamist Riigiteadus


Arutelus osalesid Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse analüütik Piret Pernik, üks NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskusele aluse panijatest Raul Rikk, kübersõja ja rahvusvahelise õiguse vahelisi seoseid uuriva nn Tallinna Käisraamatu projekti eestvedaja Liis Vihul ning TTÜ võrgutarkvara õppetooli õppejõud ja küberkaitsekeskuses analüütikuna töötanud Rain Ottis. Arutelu modereeris RSRi akadeemiline juhendaja Karmo Tüür. Kaasates nelja asjatundjat tood tudengiteni mõttevahetuse teemal, millele igapäevameedias ehk piisavalt kajastust ei pakuta, kuid ometi praegusel ajal järjest enam tähtsust omab. Uuriti, kuidas selline nähtus nagu "kübersõda" juba täna on mõjutanud riikidevahelisi suhteid, riikide eelarvelisi kulutusi, rahvusvahelist õigust ja mida võib sellise uue "sõjaliigi" tulek maailmaareenile tulevikus kaasa võiks tuua. Üritus toimus 2. detsembril Lossi36 Sotsiaal- ja Haridusteaduskonna õppehoones. Külastage ka RSRi kodulehte: www.ut.ee/RSR Esinejatest: Piret Pernik on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse analüütik, kelle tööülesanne on uurida rahvusvahelisi arengusuundi küberjulgeoleku valdkonnas, analüüsida teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide poliitikat ja tegevust ning samuti teha ettepanekuid Eesti küberjulgeoleku seisukohtade ja poliitika kujundamiseks ja Eesti kogemuste rahvusvaheliseks tutvustamiseks. Lisaks sellele koordineerib koostööd küberjulgeoleku ja internetivabadusega tegelevate institutsioonidega Eestis ja välismaal. Raul Rikk on endine kaitseväe ohvitser ning üks NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse asutajatest. Ta on õppinud Soome Riigikaitseakadeemias, USA Maaväe Staabikolledžis ja Tallinna Ülikoolis. 2009 aastast alates on ta tegelenud infoühiskonna arendamise ja küberjulgeolekualase nõustamisega erinevates riikides ja rahvusvahelistes projektides. Hetkel töötab ta E-Riigi Akadeemias küberturbe programmijuhina. Samuti on ta rahvusvahelise kaitsetööstusettevõtte General Dynamics esindaja Eestis. Liis Vihul on NATO küberkaitsekeskuse teadur ning keskusega seotud juba alates 2008. aastast. Liisi uurimisvaldkonnad on seotud küberturvalisuse ja küberkaitse õigusliku poolega, samuti internetiteenuse pakkujate kohustustega küberturvalisuse tagamisel jne. Praegu keskendub ta oma töös rahvusvahelise avaliku õiguse ja küberoperatsioonide vastastikkuse mõju uurimisele. Lisaks koolitab ta õigusala spetsialiste küberruumi puudutavatel teemadel. Liis Vihul oli ka projektijuht kübersõdade rahvusvahelise õiguse aspekte käsitleva nn Tallinna käsiraamatu valmimisel. Liis on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna magistrantuuri ning kaitsnud teadusmagistrikraadi Londoni Ülikoolis infoturbe alal. Dr Rain Ottis on alates 2013. a-st küberkaitse dotsent Tallinna Tehnikaülikoolis. Arvutiteaduse-alase bakalaureusekraadi omandas ta USA-s West Pointi sõjaväeakadeemias, mis on üks kõrgemalthinnatumaid maailmas, magistri- ning doktoritööd tegi ta aga Tallinna Tehnikaülikoolis, keskendudes küberkonfliktile ja avaldades mitmeid selleteemalisi publikatsioone. 2003 - 2008. a oli Rain Ottis Kaitseväes sideohvitser, tegeledes aktiivselt küberjulgeoleku teemadega. 2008 - 2012. a töötas ta teaduri-analüütikuna NATO küberkaitsekeskuses ning alustas seejärel õppetööga Jyväskylä Ülikoolis. Lisaks sellele on ta küberkaitse-alase konsultatsioonifirma juhataja.


Lisainfo veebis: https://www.facebook.com/groups/123316381042109/