ÜLIKOOLIS TOIMUB NOBELI PREEMIA LAUREAADI WILHELM OSTWALDI AJALOOLIS-TEADUSLIK SEMINAR

Klipi teostus: UTTV 17.10.2003 3738 vaatamist


Reedel, 17. oktoobril kell 11.00 avab Tartu Ülikooli rektor prof Jaak Aaviksoo ülikooli aulas kunagise õppejõu ja ülikooli kasvandiku, Nobeli preemia laureaadi Wilhelm Ostwaldi 150. sünniaastapäevale pühendatud ajaloolis-teadusliku seminari.Seminari avasõnale järgneb prof Mihkel Veiderma tervitus Eesti Teaduste Akadeemia poolt, Läti Teaduste Akadeemia president prof Janis Stradin¨ räägib Ostwaldi tegevusest Riias. Ettekannetega esinevad seminaril veel emeriitprof Vello Past, prof Ilmar Koppel, prof Enn Lust ja dots Ivar Piir ülikooli füüsika-keemiateaduskonnast, prof Rein Vihalemm filosoofiateaduskonnast ning akadeemik Karl Siilivask Eesti TAst. Reedel, kell 16.00 avatakse ühtlasi ülikooli peahoone parema tiiva otsaseinal Wilhelm Ostwaldi mälestustahvel. Wilhelm Ostwald õppis Tartu Ülikoolis aastatel 1872-1875, Tartus kaitses Ostwald ka doktoriväitekirja. 1882 asus ta tööle Riiga, hiljem Saksamaale. Ostwaldi peetakse füüsikalise keemia rajajaks, ülikooli emeriitprof Vello Pasti sõnul on Wilhelm Ostwald ainus Baltimaadest pärit teadlane, keda on autasustatud Nobeli preemiaga. Samal päeval avab keemikust Tartu linnapea Andrus Ansip Ostwaldi mälestustahvli TÜ peahoone seinal