Doktoritöö kaitsmine

Kaupo Voormansik "X-band synthetic aperture radar applications for environmental monitoring"

Klipi teostus: UTTV 14.02.2014 4920 vaatamist Füüsika ja astrofüüsika Doktoritöö kaitsmine


14. veebruaril kell 10.15 kaitseb Tartu ülikooli senati saalis Kaupo Voormansik oma doktoritööd "X-band synthetic aperture radar applications for environmental monitoring" ("X-laineala tehisava-radari rakendused keskkonnakaugseireks"). Juhendajad: DSc Mart Noorma, Tartu ülikool PhD Rein Rõõm, Tartu ülikool Oponendid: PhD Liis Sipelgas, Tallinna tehnikaülikool PhD Laurent Ferro-Famil, Rennes'i ülikool, Prantsusmaa Kokkuvõte: Tehisava-radar on lennukitel ja satelliitidel kasutatav maa- ja veepinna kaugseire instrument. Tehisava-radarid töötavad raadio- ja mikrolainete piirkonnas lainepikkustel 1 m kuni 3 cm ning on tundlikud uuritavate objektide struktuurile ja elektrilistele omadustele. Käesolevas doktoritöös on uuritud X-laineala tehisava-radari rakendusi üleujutuste kaardistamiseks metsas ja rohumaade parameetrite tuvastamisel. 2010 aasta kevadel läbi viidud katsed kinnitasid X-laineala sobivust üleujutuste kaardistamiseks parasvöötmelises Põhja-Euroopa metsas raagus aastaajal. Varem arvati, et X-laineala metsa läbitavus pole piisav vee tuvastamiseks võrastiku all. Mõõdeti ka X-laineala HH-VV polarimeetrilise kanali eelist HH kanali ees üleujutuste tuvastamisel. Leiti, et HH-VV kanal pakub 0,2 kuni 1,6 dB kõrgemat üleujutatud ja üleujutamata metsa eristamist tagasihajumise järgi kui HH kanal. 2011 suvel Matsalu rohumaadel läbi viidud katsed näitasid X-laineala tehisava-radarite sobivust värskelt niidetud alade tuvastamisel. Värskelt niidetud ja koristamata heinaga rohumaadel ilmnes iseäralik dominantse alfa parameetri kasv 10 kraadilt 25 kraadini.