Näitemäng "Kollokvium 1".


Näitemängus kujutatakse kollokviumil vastamist aines "Matemaatiline analüüs I". Valitud pilet on "Lause koonduva jada tõkestatusest". Tudeng tunneb materjali hästi, vastab ladusalt, üksikud ebakohad kõrvaldab kiirelt. Tudengi hinne on 20 punkti 20-st.

Tudeng: Siim Viigand, hindaja: Indrek Zolk.