Arutelu teemal "Kas õpetajatel võiks olla koolis kasutada mõjutusvahendeid".

Klipi teostus: UTTV 19.03.2014 5517 vaatamist Haridusteadus


Arutelu teemal kas õpetajatel peaks olema õigus kasutada õpilaste suhtes rahalisi mõjutusvahendeid. Vastamisi on TÜ väitlusklubi tudengid ja TÜ vilistlased: ajakirjanik Priit Pullerits, Tartu ülikooli õigusteaduskonna dotsent Gaabriel Tavits, Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja Toomas Jürgenstein.Tudengite võistkonna moodustavad Herman Kelomees, Kristin Parts, Helery Maidlas. Väitlust modereerib Kaspar Kelder.
Arutelu alla tulevad sellised põnevad teemad nagu avaliku paturegistri loomine koolis, rahaliste trahvide kehtestamine õpilase puudumise või järeltööle mitteilmumise tõttu ja lisatasu maksmine õpetaja ületundide eest. Väitluse käigus loodetakse leida vastused küsimustele, et kas rahaliste trahvide ja materiaalsete mõjutusvahendite olemasolu vähendaks koolivägivalda ja kes peaks lõpuks neid trahve kandma.
Arutelu toimus TÜ lahtiste uste päevad -2014 raames.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/lahtiste-uste-paeval-vaideldakse-opetaja-oiguse-ule-kasutada-mojutusvahendeid