Konverents "Väärtuskasvatus kodus ja lasteaias"
Hea lasteaed - kellele ja milleks?

Klipi teostus: UTTV 04.06.2014 19772 vaatamist Haridusteadus


Lapse kasvatamisel on esmane vastutus kodul. Ent just lasteaial on suured võimalused teadlikult suunata ja toetada lapse kujunemist heaks ja ausaks, loovaks ja ettevõtlikuks inimeseks. Väärtuskasvatus peaks lasteaia tegevustes olema sama oluline kui lugema või kirjutama õpetamine, sest väärtused suunavad meie valikuid, hoides meid õigel teel. Heas lasteaias on kõik tegevused läbi mõeldud väärtuskasvatuse võtmes. Hea lasteaed on toeks ka kodule, leppides kokku, millised väärtused peaks laps saama kaasa kodust, millised lasteaiast ja kus kantakse ühist vastutust. Mida aga teha siis, kui lasteaia ja kodu arusaamad on väga erinevad? Kuidas neid erinevusi ületada? Kuidas jõuda viljaka koostööni, mis toetab lapse kasvamist ja arengut? Need on küsimused, millele vastuste leidmine ajendab meid käesolevat konverentsi korraldama, et üheskoos nende teemade üle mõtiskleda.


Lisainfo veebis: http://www.eetika.ee/et/uudised/tartu-ulikooli-eetikakeskus-kutsub-osalema-konverentsil-vaartuskasvatus-kodus-lasteaias