Omakultuuriakadeemia - Hans Hõrak

Klipi teostus: Tauno Uibo 16.09.2014 5749 vaatamist Kultuur


Omakultuuriakadeemia esimesel kohtumisel on külas Tartu Anna Haava 7a hõivatud maja elanik, sotsioloogiatudeng Hans Hõrak. Nimetatud maja kuulub Jaan Tõnissoni pärijatele, mis seisis aastaid tühja ja lagunevana. 2011. aastast alates elab seal grupp noori, kes on seadnud ruumid elukõlbulikuks ning püüavad igapäevaelus järgida mitmeid anarhistlikke ideaale. Olla võimalikult vähe sõltuv kapitalistlikust majandussüsteemist, elada loodussäästlikult ja  vähendada tarbimist kasutades võimalikult palju äravisatud asju ning süües ka äravisatud toitu. Kuidas selline elu reaalsuses välja näeb? Milliseid võitluseid peab pidama ning milliseid kompromisse tuleb teha? Kui jätkusuutlik selline elustiil on?

Omakultuuriakadeemia 2014/2015 hooaeg pöörab mõtted ja tähelepanu utoopiatele. Hooaja jooksul kutsutakse esinema inimesi, kes püüavad viia ellu projekte, mida esmamulje või ka pikalt väljakujunenud eelarvamuse tõttu võiks pidada võimatuteks. Utoopiate esindajad on erinevatest valdkondadest, kuid neid kõiki ühendab veendumus oma ideaalides ning nende järgi toimetamine. Ja nagu selgub – teevad nad seda sageli ootamatult edukalt.


Lisainfo veebis: http://www.kultuur.ut.ee/et/omakultuuriakadeemia