Dr. Peter Mathé (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Berlin), Smoothness beyond differentiability

Klipi teostus: Rainis Haller 15.10.2014 7117 vaatamist Matemaatika ja matemaatiline statistika


Dr. Peter Mathé esineb külalisloenguga Eesti matemaatika ja statistika doktorikooli seminaris.

Ettekande teesid: http://math.ut.ee/emsdk/ee/Mathe_abstract-15_10.pdf

Ettekande artikkel: http://math.ut.ee/emsdk/ee/smoothness-article.pdf

Eesistuja: Uno Hämarik (Tartu Ülikool, matemaatika instituut)

Uno Hämarik kirjutab Peter Mathé kohta: Kui veebis http://www.ams.org.ezproxy.utlib.ee/mathscinet/citations.html küsida AMS rubriigi 47A52 (ill-posed problems, regularization) tsiteeritumaid artikleid, osutub kõige tsiteeritumaks (100 viitega) Mathe-Pereverzevi artikkel (ettekande artikli kirjandusnimekirjas [7]).