Neil Thomas. "Intellectual Property Principles in Universities - Results to Products and Services"

Klipi teostus: UTTV 22.10.2014 6061 vaatamist TehnoloogiaNeil Thomas teeb sissejuhatuse intellektuaalomandi kaitse ja kommertsialiseerimise temaatikasse ja räägib selle eesmärkidest, kasutusvõimalustest ja potentsiaalsest kasust teadlaste, teadusgruppide ja ülikooli jaoks.
  Neil Thomas on biotehnoloogia ekspert, kel on suurepärased teadmised intellektuualomandist, litsenseerimisest ja teaduse viimisest tööstusesse. Neil töötas TÜs Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli intellektuaalomandi kaitse ja kommertsialiseerimise süsteemi tõhustamine väliseksperdi kaasamise teel asukohaga Tartus (VE Tartu) projekti raames, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond. Projekti kestvus 01.04.2012 kuni 31.03.2015


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uritused/loeng-intellektuaalomandi-kaitsest-kommertsialiseerimisest-ulikoolides