Europarlamendi saadik  Kaja Kallas. "Euroopa toimiv siseturg - kas müüt või tegelikkus?"

Klipi teostus: UTTV 28.10.2014 8812 vaatamist Majandusteadus


Euroopa Liidu üks põhiväärtusi on kaupade ja teenuste vaba liikumine, kus riigid ei sea ettevõtete kaupade ja teenuste ülepiirilisele liikumisele mingisuguseid piiranguid. Kuidas on asjad aga tegelikult? Kui hästi toimib Euroopa ühtne siseturg erinevates sektorites, sellest Kaja Kallas räägibki.


Lisainfo veebis: http://www.mtk.ut.ee/et/uudised/kaja-kallase-avalik-loeng-28-oktoobril