Algebra I kollokviumiteemad 2015

Klipi teostus: Kristel Mikkor 18.03.2015 5149 vaatamist Matemaatika ja matemaatiline statistika


Kristiina Rahkema ja Kristo Visk esitavad tõestustega väited:

Tõestada, et sama järku maatriksid moodustavad liitmise suhtes Abeli rühma.
Tõestada, et maatriksite korrutamine on assotsiatiivne.​
Tõestada, et rühma ühikelement ja iga elemendi pöördelement on üheselt määratud.​
Sõnastada ja tõestada maatriksite korrutise transponeerimise reegel.​
Tõestada, et iga regulaarse maatriksi saab ridade elementaarteisenduste abil teisendada ühikmaatriksiks.​​