Johan Skytte mälestuspäev

Klipi teostus: UTTV 24.03.2015 5102 vaatamist Pidulikud sündmused Kultuur Kroonika


TÜ rektor professor Volli Kalm annab  Johan Skytte mälestuspäeva eel TÜ muuseumi valges saalis emeriitprofessor akadeemik Ene Ergmale üle Skytte medali. Medaliga tunnustatakse Ergma pühendunud tegevust Eesti kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse hea käekäigu eest seismisel ning tema panust Eesti kui kosmoseriigi arengusse.

„Ene Ergma on andnud olulise isikliku panuse Eesti teaduspoliitika kujundamisse ning kandnud hoolt, et meie ühiskonnaelu korraldus ja ettevõtlus muutuksid järjest rohkem teaduspõhiseks. Pühendunud tegevusega Eesti teadus- ja hariduselu edendamisel on ta Skytte medali kahtlusteta välja teeninud,“ ütles rektor Kalm.

Olles Euroopa kosmosepoliitika instituudi nõuandva kogu liige, on Ergma aidanud Eestil kasvada kosmoseriigiks. 2006. aastast on ta kosmosepoliitika töörühma liikmena töötanud selle nimel, et Eesti saaks arendada kõrgtehnoloogilisi suundi, osaledes globaalses kosmosemajanduses.

Ta sillutas ka Tartu ülikooli tudengisatelliidi ESTCube-1 teed kosmosesse. Selle tulemusel kirjutas Eesti 4. veebruaril 2015 alla Euroopa kosmoseagentuuri (ESA) konventsioonile, et saada ratifitseerimisprotsessi läbimisel ESA 21. täieõiguslikuks liikmesriigiks.

„Tänu Ergma tegevusele avaneb Eesti üliõpilastele – tulevastele teadlastele, kosmosetehnoloogidele, inseneridele ning ettevõtjatele – võimalus õppida ja osaleda Euroopa Liidu ja ESA rahvusvaheliselt tuntud haridusprogrammides,” rõhutas Kalm, lisades, et Eesti ühiskonnale on sellest suurt kasu, kui meie teadus- ja arendusasutused saavad osaleda kosmosesektoriga seotud teadusmahukas arendustöös ning Eesti ettevõtted saavad teadusmahukaid tellimusi.

Johan Skytte oli Rootsi ühiskonna- ja riigitegelane, kelle initsiatiivil asutati 1632. aastal Tartusse Academia Gustaviana. Skytte medal on Tartu ülikooli autasu riigi- või ühiskonnategelasele, kes on Tartu ülikooli senati hinnangul viimastel aastatel aidanud kõige enam kaasa Tartu ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule.

Viimati anti medal välja 2012. aastal. Skytte medali on saanud Tõnis Lukas, Rein Taagepera, Dag Hartelius, Andres Lipstok, Jüri Raidla, Andrus Ansip, Lennart Meri, Katarina Brodina, Jacques Faure, Kai Lie, Svend Roed Nielsen, Mihkel Pärnoja, Marju Lauristin ja Mart Laar.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-annab-skytte-medali-ene-ergmale