Sotsioloogide doktorikooli videokonvenrents

Klipi teostus: UTTV 29.01.2015 2476 vaatamist


Murakas & Co 15.00- 15.35 registreerimine, lõuna Arutelu (juhivad Katrin Tiidenberg ja Age Rosenberg) 15.35 - 16.20 Doktorikraadiga inimesed riigi võtmeisikutena: millist kasu toob/võiks tuua akadeemiline kogemus; doktorikraadiga töötaja kui probleem tööandja/kolleegide jaoks? Erle Rikman (Riigikogu kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik) ja Mare Ainsaar, TÜ sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja (endine Riigikantselei teemajuht ja TÜ teadus- ja arendusosakonna juhataja) 16.20 - 17.00 Rein Murakas ja Oliver Nahkur - ülevaade sotsiaalvaldkonna doktorantide õpingutega rahulolust ja lõpetajate edasisest tööteest uute uuringuandmete alusel 17.00 - 17.15 kohvipaus 17.15 - 17. 40 Paneel "Erinevad doktorantuuri läbimise strateegiad: milline neist on efektiivseim?" Nt õppimine välismaal, täiskohaga erialane töö ja doktorantuur, rakenduslikum vs akadeemiline suund jm. Kogemusi jagavad: Andres Jõesaar, Kairi Kasearu, Triin Roosalu, Andu Rämmer, Rainer Reile jt 17.40-18.30 Strateegiad doktorantuuri edukaks lõpetamiseks Õpingute ajakava ja selles püsimine Doktorantuur ja töötamine Töö rühmades, kogemuste vahetamine, kokkuvõtted