TÜ nõukogu aruteluseminar:
"Riskijuhtimine ja ettevõtlikkuse arendamine ülikoolis"

Klipi teostus: UTTV 15.06.2015 5104 vaatamist Ülikoolist veel


Nõukogu esimehe Kersti Kaljulaiu sõnul on seminari eesmärk mõelda ülikooli juhtimise ja arenguga seotud teemadele, mis on olulisel kohal Tartu ülikooli arengukavas A2020. "Ülikooli visioonikonverentsist on möödas veidi üle aasta. Praeguseks on ülikool tervikuna ja ka akadeemilised üksused leppinud kokku tegevuskavad arengukava täitmiseks, tegelema hakatakse ka valdkondlike arengukavade koostamisega. Aeg-ajalt on hea süveneda mõnda ülikooli jaoks olulisse valdkonda ja arutleda, kuidas see aitaks meie eesmärke veelgi paremini saavutada," ütleb Kaljulaid.

Seminaril annab siseauditi juht Elsa Leiten ülevaate rollidest riskide juhtimisel ja selle raames toimuvast üldisest riskihindamisest Tartu ülikoolis. Tähelepanu väärib riskide teema kasvõi juba selle pärast, et ülikooli erinevad liikmed tajuvad riske erinevalt sõltuvalt oma tööpositsioonist ning juurdepääsust juhtimisalasele infole. Oluline on aga see, et võimalikele takistustele mõeldaks nii eesmärke seades kui oluliste muudatuste kavandamisel ning riskide ilmnemisel suudetaks jätkata tegevusi suuremate tõrgeteta. Ettekandele järgnevas arutelus on võimalus selle üle mõtteid vahetada.

Teine diskussiooniteema haakub ülikooli arengukava ühe põhieesmärgi - innovaatilise ja  ettevõtliku ülikooli arendamisega. Ülikooli samme selle eesmärgi saavutamiseks tutvustab arendusprorektor Erik Puura. Ettevõtlik ülikool tähendab nii õppe- kui teadustöö järjest tugevamat sidustamist innovaatilise mõtteviisiga ning praktiliste oskuste omandamise ja kasutamisega, see tähendab ühiskonnale ja ettevõtlussektorile vajalike uuringute teostamist järjest kasvavas mahus ning esmapilgul isegi kõige ulmelisemate ideede arendamist ja elluviimist.

 


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/ulikoolist/struktuur-ja-inimesed/juhtimine