XXX Eesti õigusteadlaste päevad Plenaaristung "Kolmkümmend/üheksakümmend"

16.10.2008 5430 vaatamist konverents Õigusteadus


XXX Eesti õigusteadlaste päevad Avakõne - Rein Lang, justiitsminister Plenaaristung "Kolmkümmend/üheksakümmend" (Vanemuise Kontserdimaja) Juhatajad: Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees Mag. iur. Priidu Pärna, Tallinna notar, Eesti Juristide Liidu president Prof Paul Varul, Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja Tsiviilõiguse ühtlustamine Euroopas - praegune seis ja võimalikud arengusuunad Martin Hirvoja, Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Kriminaalpoliitikast poliitikata:kas karistusõiguse reformi eesmärgid on täitunud?


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/436592