Loodusõhtu muuseumis.
Peep Männil. Kriimsilm, kanavaras ja teised koerlased.

Klipi teostus: Veljo Runnel. 01.03.2017 13941 vaatamist Varia


Kuidas käib Eestis elavate koerlaste käsi tänapäeval, kui loodusmaastik järjest väheneb ja inimene mõjutab ümbritsevat keskkonda üha enam? Kuidas on hunt, kährik ja rebane kohanenud inimese naabrusega ning kas šaakal võtab Eestis hundi rolli üle?

Loodusõhtu toimus 1. märtsil 2017 Tartu ülikooli loodusmuuseumis.

Läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Lisainfo veebis: http://www.natmuseum.ut.ee/et/koerlased