TÜ uus õppe- ja teadushoone Delta

Klipi teostus: Projekteerijad 01.06.2017 52911 vaatamist Socialia Realia et naturalia Majandusteadus Arvutiteadus Matemaatika ja matemaatiline statistika


Vaata, kuidas hakkab välja nägema Tartu ülikooli uus õppe- ja teadushoone Delta.
Deltasse koondub ülikooli infotehnoloogia, arvutiteaduse, arvutitehnika ja robootika, majandusteaduse ja ärinduse ning matemaatika ja statistika alane õppe- ja teadustöö.
Hoone ehitus algab 2018. aastal ja seda toetatakse teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide konkurentsivõime soodustamisele suunatud institutsionaalsest arendusprogrammist ASTRA.

27. detsembril 2017 sõlmis Tartu ülikool ehitusfirmadega Rand ja Tuulberg AS ning AS Ehitustrust lepingu uue õppe- ja teadushoone Delta ehitamiseks. Hoone ehitus läheb maksma 28,4 miljonit eurot.
Rand ja Tuulberg ning Ehitustrust esitasid riigihankele ühispakkumuse summas 28 425 600 eurot. Hoone ehitus algab 2018. aasta jaanuaris ja õppetöö algab hoones hiljemalt 2020. aasta alguses.
Tartu ülikooli arendusprorektori Erik Puura sõnul saab Deltast tulevikus üks olulisi sõlmpunkte. “Soovime, et loodavas keskkonnas avaneksid senisest palju paremad ja uued võimalused ettevõtluskoostööks ja uusettevõtluse arenguks,“ ütles ta.
Arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo lisas, et uues õppehoones on kabinettide ja auditooriumide kõrval arvutiklasse, seminariruume ning rühmatöö võimalusi. „Tudengite ja teadlaste tiimide jaoks on see hea keskkond arendada ideid ja käivitada ettevõtteid. Sünergia, mis tekib majanduse, IT ja matemaatika noorte talentide koos toimetamisest, peaks olema väga atraktiivne ettevõtetele, kes otsivad uusi ideid või tehnoloogilisi lahendusi oma probleemidele. Teadmine, et Delta on kindlalt tulemas on andnud indu kõigile - uus maja aitab senitehtu paremini nähtavaks teha ja võimaluse katsetada täiesti uusi formaate,“ täiendas Vilo.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uudised/tu-delta-maja-hakkavad-ehitama-rand-tuulberg-ehitustrust