Psühholoogia instituudi vilistlaspäev

24.10.2008 3260 vaatamist avalik loeng Psühholoogia


"Agressiivsus - kas inimühiskonna vältimatu osa?" dr Anne Kleinberg (Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistuse juhataja)


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/443474