SATIKAS infosüsteemi arendamisest PRIAle ja Eesti satelliitseire ettevõttest KappaZeta


Kaupo Voormansik kõneleb 1. aasta tudengitele satelliitseirest