Doktoritöö kaitsmine
Marju Lepajõe "Pastorid ja kirjakultuur: kristliku humanismi variatsioonidest Eesti- ja Liivimaal XVII sajandi esimesel poolel"

Klipi teostus: UTTV 19.03.2018 10881 vaatamist Usuteadus Doktoritöö kaitsmine


Juhendaja:    
prof dr Anne Kull, Tartu ülikool

Oponent:    
dr Kristiina Savin, Uppsala ülikool

https://www.ut.ee/et/uritused/marju-lepajoe-pastorid-kirjakultuur-kristliku-humanismi-variatsioonidest-eesti-liivimaal


Lisainfo veebis: dspace.ut.ee/handle/10062/59123