Mikrobioloogia päev Tartu Ülikoolis 100 aastat iseseisvat bakterioloogialaborit Tartus
80 aastat - Marika Mikelsaar

Klipi teostus: UTTV 09.11.2018 2717 vaatamist Medicina Arstiteadus


1918. aastal avas Tartu Ülikooli juures bakterioloogia laboratooriumi Eesti senini kõige tunnustatum bakterioloog - Karl Schlossmann. 1924. a. valiti ta bakterioloogia õppetooli korraliseks professoriks ning 1929. a. muudeti bakterioloogia kabinet Bakterioloogia Instituudiks. Nüüd tähistame Instituudi 71-aastast sünnipäeva, pidades meeles, et see sai võimalikuks tänu bakterioloogia eelpoolkirjeldatud 50-aastasele sünnieelsele e. looteperioodile Tartu ülikoolis. Prof. Schlossmann töötas 24 aastat Tartus ja tema poolt juhendatud 30 väitekirja teemade ring on vapustavalt lai. Pole imestada, et selline teadlane valiti 1935. a. Eesti Teaduste Akadeemia esimeseks presidendiks ja Riia Ülikooli audoktoriks. Eesti ravimudadest tema poolt leitud 30 bakteriliigi kirjeldused ilmusid välismaal raamatuna (London, 1939). Schlossmann kirjutas ka esimesed eestikeelsed mikrobioloogia õpikud (1925, 1940). 1944. a. oli ta sunnitud emigreeruma Rootsi, kus ta jätkas edukat uurimistööd, saades reumatoidfaktori kaasavastajaks. Praeguse põlvkonna mikrobioloogidel on olnud õnn kuulda Schlossmanni kohta tema otseste õpilaste (Eugen Tallmeistri ja Selma Laanese) mälestustest. Seetõttu võib hästi kujutleda nõudlikku ja autoriteetset professorit ka täna astumas meie ette. Prof. Schlossmann ilmselt rõõmustaks kogu südamest TÜ Mikrobioloogia Instituudi uute võimaluste üle Biomeedikumis ja innustaks praegusi noori veelgi usinamale teadustööle ja efektiivsemale nakkushaiguste diagnostikale.


Lisainfo veebis: https://www.biomeditsiin.ut.ee/et/instituudist/ajalugu-15