Kultuuri ja hariduse kongress

Klipi teostus: Tauno Uibo 24.11.2018 8007 vaatamist Kultuur


23. – 25. novembril 2018 Tallinnas ja Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”.
Kongressi ajakava Viljandis: „Inimeseks õppides ja kasvades“ - päeva suunab Reet Laja
10.00 Kogunemine, registreerimine, tervituskohv
10.45-11.00 Avamine
Viljandi linnapea Madis Timpson, haridusminister Mailis Reps ja kultuuriminister Indrek Saar
11.00-11.15 Ettekanne: Emeriitprofessor Viive-Riina Ruusi kui KHK idee ja kava initsiaatori erilisest rollist Eesti haridusmaastikul - Olav Aarna
11.15-11.50 Arutelu: Kultuur ja haridus – kas üht vankrit vedamas? Haridusminister Mailis Reps ja kultuuriminister Indrek Saar, modereerib Joonas Hellerma
11.50-12.15 Ettekanne: OECD projektist “Haridus 2030” - Pille Liblik
12.15-12.45 kohvipaus
Johannes Käisi teose “Õpetuse alused ja teed” esitlus - J. Käisi Seltsi esinaine Aina Alunurm
12.45-14.00 Paneelarutelu: Eesti hariduse ja kultuuri kestlikkusest lokaalses ja globaalses võtmes - Marju Lauristin, Margit Sutrop, Raul Eamets, Tiit Aleksejev, Ülle Matsin. Modeerib Joonas Hellerma


Lisainfo veebis: https://kultuurikoda.eu/kongress-2018/