Marina Lepp - Programmeerimise MOOCid: lugu (venia legendi)

Klipi teostus: Ahti Saar 18.01.2019 1855 vaatamist Arvutiteadus


Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut on eestikeelseid programmeerimise MOOCe ehk vaba juurdepääsuga e-kursusi korraldanud alates 2014. aastast. Programmeerimisteadmisteta osalejatele mõeldud kursus „Programmeerimisest maalähedaselt“ oli ülikooli esimene eestikeelne MOOC. Sissejuhatavale kursusele järgnesid „Programmeerimise alused“ ja „Programmeerimise alused II“. Viie aasta jooksul on MOOCidel osalenud rohkem kui 15 000 inimest ja huvi on endiselt suur. Ettekandes tutvustatakse tegevusuuringut MOOCide väljatöötamise kohta, MOOCide materjali täiendamist erinevate toetamismehhanismidega (nt murelahendajate lisamist), MOOCide automatiseerimise (või masinlikuks muutmise) võimalust. Samuti esitletakse ettekandes MOOCide osalejate taustauuringu tulemusi.