Üliõpilaste deklaratsioon teaduse ja kõrghariduse toetuseks

Klipi teostus: UTTV 25.02.2019 3201 vaatamist


 Üliõpilased esitavad Peeter Põllu platsil (Haridus- ja Teadusministeeriumi ees) deklaratsiooni teaduse ja kõrghariduse toetuseks, mille 10 teesis rõhuvad vajadusele lisavahendite järele nii teadus- kui ka kõrgharidusrahastuses. Deklaratsiooniga on liitunud 13 kõrg- ja ülikooli üliõpilasesindused, kes esindavad ~95% kõigist Eesti üliõpilastest. Kõik on oodatud liituma ning toetama üliõpilaste ja akadeemiliste töötajate püüdlusi oma õiguste, vajaduste ja huvide kaitsel.
Deklaratsiooni loeb ette Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Allan Aksiim.
.................................
Meie, üliõpilased:

1. Väljendame kahetsust praeguse ebastabiilse ja vähese riikliku teadus- ja kõrghariduse rahastuse üle.

2. Tunneme muret üliõpilaste õiguste, vajaduste ja huvide kaitstuse pärast selles olukorras.

3. Avaldame toetust Akadeemiliste Ametiühingute ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia üle-eestilistele aktsioonidele ja nende nõudmistele.

4. Lisame, et tipptasemel teadus saab säilida vaid siis, kui selle kõrval püsib kõrge kvaliteediga kõrgharidus, mistõttu:

5. Nõuame, et ka kõrgharidus saaks praeguse taseme säilitamiseks ja kvalitatiivseks hüppeks vajalikud lisavahendid – tõstmaks õppejõudude palku, hoidmaks alal võimalust õppida õppemaksuta ning laiendamaks üliõpilaste toetuste süsteemi, sest...

6. Väidame, et kõrgkoolis õppimise ainus eeltingimus on inimese akadeemiline võimekus õppida.

7. Rõhutame, et kõik muud (materiaalsed, sotsiaalsed, kultuurilised ja teised) takistused kõrghariduse omandamisele on olemuselt valed.

8. Seisame selle eest, et üliõpilased saaksid täielikult pühenduda õppimisele, mitte ei oleks sunnitud rööprähklema töö ja õppimise vahel või elama puuduses.

9. Näeme, et eelmainitud põhimõtted on hädavajalikud tagamaks meie ühiskonna teaduspõhisuse ja rahva vaimu suuruse.

10. Kutsume Eesti kõrgkoole, Vabariigi Valitsust ja kõiki teisi, kes hoolivad Eesti kõrghariduse ja teaduse tulevikust, üles kuulama üliõpilaste häält ning toetama siin väljendatud seisukohti.