Doktoritöö kaitsmine
Toomas Mets "RNA fragmentation by MazF and MqsR toxins of Escherichia coli"

Klipi teostus: UTTV 10.05.2019 1578 vaatamist Medicina Bioloogia Doktoritöö kaitsmine


Juhendaja:
vanemteadur, PhD Niilo Kaldalu

Oponent:
professor, PhD Gerhart Wagner, Uppsala Ülikool, Rootsi


Lisainfo veebis: dspace.ut.ee/handle/10062/63589