Tartu Ülikooli tänuõhtu

Klipi teostus: UTTV 04.12.2019 2558 vaatamist


Tänuõhtul antakse üle Tartu Ülikooli aasta õppejõu, aasta programmijuhi ja õppekvaliteedi edendamise auhinnad ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse sügissemestri stipendiumid.

4. detsembril tänati Tartu Ülikooli muuseumis aasta õppejõude ja programmijuhte ning anti üle õppekvaliteedi edendamise auhind.

Aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igas ülikooli valdkonnas üht õppejõudu, kes on eelmisel õppeaastal silma paistnud väga hea õpetamisega. Tänavu esitasid aasta õppejõu kandidaate esimest korda üliõpilased (vähemalt viis üliõpilast üheskoos) ja õpetamise hindamisel lähtuti Tartu Ülikooli õpetamise heast tavast. Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse moodustatud komisjon valis esitatud kandidaatide seast aasta õppejõuks 2019 järgmised inimesed:

  • humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna maailma keelte ja kultuuride kolledži klassikalise filoloogia dotsent Maria-Kristiina Lotman;
  • sotsiaalteaduste valdkonna Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika lektor Alar Kilp;
  • meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer;
  • loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatika ja statistika instituudi matemaatika lektor Kaido Lätt.

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimehe Allan Aksiimi sõnul sooviti õppejõude tunnustada õppimiskeskse ja eluga seotud õpetamise eest, hinnati mitmekülgset meetodikasutust ning õppejõu oskust ise oma ainest vaimustuda ja üliõpilasi innustada. „Auhinnatud õppejõude ühendab see, et nad loovad heatujulise õpikeskkonna ja annavad üliõpilase isiklikuks arenguks toetavat tagasisidet. Kiidetakse õppejõude, kes aitavad õppida kriitiliselt mõtlema ja arutlema, kuid säilitada ka tolerantsuse eri arvamuste suhtes, ning kes suunavad üliõpilasi leidma oma eriala rolli ühiskonnas,“ lisas ta.

Aasta programmijuhi auhinnaga tunnustatakse programmijuhte, kes arendavad oma õppekava pidevalt ja süsteemselt, lähtudes ülikooli kvaliteedinõuetest. Nad kaasavad õppekava arendamisse tööandjad, üliõpilased, õppejõud ja vilistlased ning on oma arendustegevuses edukad. Aasta programmijuhi auhinna kandidaate esitavad dekaanid, auhinna saajad otsustab õppekomisjon.

Aasta programmijuhid 2019 on

  • magistriõppekava „Pärandtehnoloogia“ programmijuht, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili lektor Kristi Jõeste;
  • magistriõppekava „Euroopa Liidu – Venemaa uuringud“ programmijuht, sotsiaalteaduste valdkonna Johan Skytte poliitikauuringute instituudi Euroopa õpingute lektor Stefano Braghiroli;
  • bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava „Hambaarstiteadus“ programmijuht, meditsiiniteaduste valdkonna hambaarstiteaduse instituudi lastestomatoloogia dotsent Rita Nõmmela;
  • magistriõppekava „Kindlustus- ja finantsmatemaatika“ programmijuht, loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatika ja statistika instituudi tõenäosusteooria dotsent Meelis Käärik.

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul kujundavad aasta programmijuhid oma järjekindla tööga õppimise ja õpetamise vaimu ülikoolis. „Tänavu tunnustatud programmijuhtide juures tõstsid kolleegid esile püsivust ja kindlameelsust õppekava arendamisel, aga ka sisukat ja mitmetahulist koostööd õppe arendamisel: tulevaste tööandjate kaasamist õpetamisse ja õppekava arendamisse, sisukat ja ladusalt korraldatud praktikat, õppekorraldust ja tagasisideseminaride süsteemi juurutamist,“ ütles Valk.

Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse ülikooli instituuti, kolledžit või valdkonda edukalt kavandatud, ellu viidud ja tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. Tunnustatakse struktuuriüksust, mis on viimase kolme aasta jooksul süsteemselt ja tulemuslikult õppekvaliteeti edendanud. Sealjuures on tähtis, et muutused oleks kavandatud ja ellu viidud töötajate ja üliõpilaste koostöös. Auhinna saaja valib välja õppekomisjon. 2019. aasta õppekvaliteedi edendamise auhinna laureaat on humanitaarteaduse ja kunstide valdkonna Viljandi kultuuriakadeemia.

Viljandi kultuuriakadeemia on viimase kolme aasta jooksul süsteemselt ja edukalt välja töötanud loovettevõtja spetsialiseerumismooduli ja lisanud ettevõtlusõppe kõigisse oma rakenduskõrghariduse õppekavadesse. Eraldi on arendatud ettevõtlusainete õpetamise metoodikat ja välja töötatud mudel selleks, et lõimida ettevõtlusoskuste arendamine kõigisse õppekavadesse ja eri õppeainetesse. Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga kaasneb rahaline preemia 30 000 eurot.

Lisateave: Ene Voolaid, TÜ õppekvaliteedi peaspetsialist, 737 6269, 509 1876, ene.voolaid@ut.ee


 


Lisainfo veebis: https://100.ut.ee/ajakava/tanuohtu/