Dots Matti Laan
Gasslahenduslabori 500.  seminar

Klipi teostus: UTTV 02.11.2005 727 vaatamist


30 aastat gaaslahenduse laborit Tartu Ülikoolis