Skytte medali üleandmine sotsiaalminister Tanel Kiigele.
Professor Irja Lutsari tänamine aumärgi ja tänukirjaga. 

Klipi teostus: UTTV 19.06.2020 2912 vaatamist


Senati 29. mai istungil otsustati Skytte medaliga tunnustada sotsiaalminister Tanel Kiike, keda ülikool soovis tänada kaaluka panuse eest tõenduspõhise riigivalitsemise edendamisel Eestis ning Tartu Ülikooli ja selle teadlaste kaasamisel eriolukorra juhtimisse. Senati tänasel, 19. juuni istungil andis rektor sotsiaalministrile Skytte medali pidulikult üle. Tanel Kiik tänas medalit vastu võttes ülikooli sujuva ja initsiatiivika koostöö eest. Kiik lisas, et Skytte medal on talle justkui suur vastutus tulevikuks. “Head koostööd teadusasutuste ja riigi vahel võiks pärast selle kriisi kogemust olla aina enam – see võiks kujuneda justkui normiks,” rääkis Kiik.
Rektor Toomas Asser andis meditsiinilise mikrobioloogia professorile Irja Lutsarile üle ülikooli aumärgi ja tänukirja. Sellega väärtustab ülikool tema pühendunud tegevust ülikooli ja riigi juhtkondade tõenduspõhisel nõustamisel eriolukorra ajal. 
Fotogalerii


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-tunnustas-professor-irja-lutsarit-aumargi-tanukirjaga