Rahvusvaheline bioeetika tippkonverents "Informeeritud nõusolekust nõusoleku mittevõtmiseni? Väljakutsed uutele eetilistele raamistikele" V osa

06.11.2010 8239 vaatamist Filosoofia ja semiootika Bioloogia


Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli eetikakeskus, Filosoofiateaduskond, TÜ Eesti Geenivaramu, Biomeditsiini- ja biotehnoloogia doktorikool ning Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool. Konverents vaatleb viimase kümnendi eetilisi debatte ja hindab niinimetatud kommunitaarset pööret. Kui edukas on see olnud nii teoreetilistes debattides kui ka regulatsiooni rakendusvaldkondades? Kindlasti ei ole traditsioonilised käsitlused nagu autonoomsus, nõusolek ja privaatsus kaotanud oma tähtsust, kuid kas me saame loota, et suudame nii liberaalse individualismi kui ka kommunitarismi väärtusi ühendada ja samaaegselt rakendada? Kuidas peaks mõistma ja kaitsma avalikku huvi ning millised on need tingimused, millal avalik huvi kaalub üles indiviidi huvi? Kuidas hinnata biomeetriliste ja teiste uute tehnoloogiate arengut, kus turvalisus ja solidaarsus näivad privaatsust ja autonoomiat üles kaaluvat? Millised on võimalikud raskused, mis kaasnevad nende uute kontseptsioonide rakendamisega uute sotsiotehnoloogiliste eesmärkide nimel, näiteks digitaliseeritud terviseandmed ja biopangad?