Konverents "Võrdsed võimalused luubi all"

Klipi teostus: Plankfilm 02.12.2020 11465 vaatamist


Eesti hariduspoliitika keskne põhimõte on võrdsete võimaluste loomine kõigile õpilastele. Viimastel aastatel oleme selle põhimõtte kandjatena jäänud silma ka rahvusvahelistes võrdlusuuringutes – Eesti eristub positiivse näitena võrdsuse ja õigluse printsiibi rakendamisel, eriti tugeva põhihariduse tagamisel igale lapsele olenemata tema taustast.
Tartu Ülikooli eetikakeskuse 13. väärtuskasvatuse konverents „Võrdsed võimalused luubi all“ vaatleb võrdseid võimalusi kui põhimõtet ja peamist väärtust, millest lähtudes hariduselu valikuid tehakse. Küsime järgi, milles seisneb võrdsete võimaluste loomine hariduses – mis on hästi ja mida saaks paremini? Kuidas sisustatakse võrdseid võimalusi kui väärtust? Millised suured väljakutsed vajavad lahendamist enne kui saame ise uhkusega tunnistada – Eesti on maailma parimat haridust pakkuv riik?


Lisainfo veebis: https://www.eetika.ee/et/konverents2020