Loengusari "Soome-ugri kultuurid" (5/5)
Saamid. - Saami pärimuskultuuri allikaid.

Klipi teostus: Tauno Uibo 01.03.2021 2599 vaatamist Kultuur


Alates märtsist 2021 alustab uus virtuaalne loengusari "Soome-ugri kultuurid". Kursusel vaadeldakse soome-ugri rahvaste ajaloolis-geograafilisi levikualasid; uurali keelepuu lahknemisi; soome-ugrilist ürgsõnavara ja laensõnakihistusi. Ülevaate saab iga keelerühma kujunemisest, kultuurikontaktidest ning esmastest kirjalikest ülestähendustest. Samuti käsitletakse nende rühmade elatisalasid, usundit ja rahvakultuuri erijooni. Loengutsükli lõpuosas keskendutakse keelesugulaste uuemale ajaloole ja kaasaja valuküsimustele.
Õppejõud: Taisto-Kalevi Raudalainen


Lisainfo veebis: https://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope/loengutesari-soome-ugri-kultuurid