Omakultuuriakadeemia - Muusikaettevõtlus ja selle tugistruktuurid – kellele ja milleks?

Klipi teostus: Tauno Uibo 27.04.2021 1814 vaatamist Kultuur


Ave Tölpt ja Henri Roosipõld annavad ülevaate muusikaettevõtluse tugistruktuuridest ja rahastusmudelitest ning muusikaettevõtlust kirjeldavatest andmetest. Ettekande ja hilisema vestluse käigus vastatakse järgmistele küsimustele: Millised on arenduskeskuste sekkumisloogikad loomemajanduse tugistruktuuridena ehk võimalused valdkonna arengut toetada? Kuidas on üles ehitatud teiste ekspordikeskuste toimimine, sh kuidas toimivad teised Eesti loomemajanduse tugistruktuurid? Mida me teame Eesti muusikaettevõtlusest ja mida oleks vaja teada? Mida nende teadmistega peale hakata? 
 
Ave Tölpt – Music Estonia tegevjuht 
Henri Roosipõld – Music Estonia haru Live Music Estonia juht 


Lisainfo veebis: https://www.kultuur.ut.ee/et/omakultuuriakadeemia