Haridusteaduste konverents "Kirjaoskuste kirevus"

Klipi teostus: UTTV 13.05.2021 5522 vaatamist Haridusteadus


Eesti Teadusagentuur korraldab juba mitmendat aastat koostöös Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga varem kasvatusteaduste, nüüd haridusteaduste konverentsi, mis toob kokku õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud üle Eesti – arutlema hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel. Vaheldumisi Tallinnas ja Tartus toimuva konverentsi eesmärk on populariseerida ja tunnustada haridusteadlaste tööd ning aidata selle teadusvaldkonna saavutustel saada laiemat kõlapinda Eesti hariduses ja ühiskonnas. Haridusteaduste konverents on ühtlasi haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tulemuste väljakuulutamise ja parimate tööde autorite premeerimise koht, mis annab ülevaate haridusteaduste valdkonna uuematest silmapaistvatest teadustöödest ja uurimistulemustest.
Tänavuse konverentsi peateema kirjaoskus traditsioonilises tähenduses on oskus lugeda ja kirjutada. Inglise keele kaudu (literacy) on see sõna hariduselus omandanud ka laiema tähenduse: nüüdisaja maailmas mingis valdkonnas toimetulekuks hädavajalikud põhioskused. Seega võib rääkida nii loodusteaduslikust ja matemaatilisest kirjaoskusest kui vastavatest pädevustest. Arutleda võib selle üle, missugune teadmiste ja oskuste tase on elus hakkama saamiseks ehk „kirjaoskaja olemiseks“ minimaalselt vajalik. 2021 novembris ilmub ka kirjaoskuste teemale pühendatud Eesti Haridusteaduste Ajakirja number, mille toimetajad on Miia Rannikmäe, Krista Uibu ja Rain Mikser.


Lisainfo veebis: https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/haridusteaduslike-toode-konkurss/konverentsid/