Merle Jung ja Aleksandra Lälikova. Rohkem kui kaks: koostöine õpetamine lõimitud aine- ja võõrkeeleõppes

Klipi teostus: Pavel Kodotšigov 25.08.2021 521 vaatamist Haridusteadus


XXII pedagoogiline konverents "Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis"

Mis kujul ja mis keeltes rakendub mitmekeelne haridus Eestis, milliseid õpetajaid vajab meie haridussüsteem selleks, et toetada lapsi, kes õpivad mitmekeelses klassis?

Tartu Ülikooli Narva kolledži XXII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis” toimub hübriidkujul 25.-26. augustil 2021, pakkudes osalejatele nii ekraani taga kui ka kohapeal võimalust arutada mitmekeelse hariduse rakendamist puudutavaid aspekte, sh rääkida eesti keeletehnoloogia olemusest ja selle rollist ühiskonnas, teise ja võõrkeele õpetamise metoodikast, õpilaste toetamise tagamisest, õpetajate professionaalse arengu võimalustest ja paljust muust.

Konverentsi esimesel päeval tervitab Zoomi vahendusel osalejaid Eesti Vabariigi haridusminister Liina Kersna, kes teeb ettekande Eesti hariduse arengusuundadest ja vastab osalejate küsimustele. Kasutage võimalust esitada oma küsimus haridusministrile ja pange see registreerimisvormile kirja!

Konverentsi töö on korraldatud plenaarettekannete ja viie töösektsiooni ümber. Töösektsioonide teemadeks on „Alusharidus ja 1. kooliaste“, „Lõimitud aine- ja keeleõpe“, „Eesti keele kui teise keele õpetamine“, „Võõrkeelte õpetamine“ ja „Vene keele õpetamine“.

https://narva.ut.ee/konverents2021/